Actueel overzicht werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden die momenteel in en rond Nieuw Reijerwaard plaatsvinden. Dit overzicht wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd. 

We proberen met dit overzicht zo volledig mogelijk te zijn, maar soms lukt dat niet omdat we niet de enige opdrachtgever zijn. 

 

WERKZAAMHEDEN

Bijgewerkt: 15 mei 2018

 

16 april t/m 1 juni 2018: Afsluiting fietspad Krommeweg 

In opdracht van Stedin wordt een kabel aangelegd langs het fietspad Krommeweg door Siers. Tijdens deze werkzaamheden wordt het fietspad vanaf de onderdoorgang Verbindingsweg tot aan de IJselmondseknoop afgesloten. De fietsers worden omgeleid. De afsluiting van het fietspad is van maandag 16 april tot en met vrijdag 1 juni. Voor vragen kunt u Siers bereiken via 088 5572700 en vragen naar de uitvoerder Dhr. R. Rebergen. Klik hier voor een kaartje van de omleiding.

 

Begin mei 2018: Aanbrengen bestrating Lancastermonument

Momenteel wordt bestrating aangebracht bij het Lancastermonument. Het monument is teruggeplaatst.

 

Sloopwerkzaamheden Voorweg 14 en Voorweg 1

Momenteel wordt het huis aan Voorweg 14 gesloopt. Dit duurt ongeveer twee á drie weken. Hierna wordt gestart met de sloop van het huis aan Voorweg 1.

 

Werkzaamheden groene zone

Aannemer KWS Infra is bezig met de werkzaamheden aan de groene zone aan zowel de noordzijde als de zuidzijde. Momenteel zijn er werkzaamheden aan het uitgraven van de singels.

Medio juli 2018 zijn naar verwachting de werkzaamheden aan de tuinen, beschoeiingen en hoofdwatergang gereed. Daarna zullen er nog wel werkzaamheden plaatsvinden op en rond de grondwal.

Ophoging grondwal  

Zuidelijk deel: Regelmatig wordt het zuidelijk deel van de grondwal opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. 

Noordelijk deel: Ook voor dit gedeelte van de grondwal geldt nu dat deze verder wordt opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. 

_______


Meer informatie?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu) ontvangt u regelmatig informatie over de werkzaamheden via de mail. Ook worden werkzaamheden aangekondigd via borden langs de weg, via een aankondiging in de Blauwkai, in de Combinatie, via de publicatie van een vergunning door de gemeente of het waterschap, of in een brief die u thuis krijgt.