Duurzaamheid

Nieuw Reijerwaard biedt ruimte aan duurzame en toekomstbestendige bedrijven, aanvullend op het AgroVersFood-cluster in Barendrecht en Ridderkerk. Het bedrijvenpark is een plek waar het goed toeven is voor iedereen: ondernemers, medewerkers, omwonenden en weggebruikers.

Nieuw Reijerwaard is onderdeel van het overkoepelende Dutch Fresh Port. Dutch Fresh Port is gebouwd op bevlogen ondernemerschap van generaties koplopers in de AgroVersFood logistiek. Het biedt groeiruimte aan succesvolle ondernemers die continu vernieuwen, slim samenwerken en duurzaam ondernemen vanzelfsprekend vinden.

Onze 4 pijlers

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het gebied en houdt hier bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard rekening mee. Bij alle keuzes die we maken in de gebiedsontwikkeling letten we op aspecten die bijdragen aan een toekomstbestendig bedrijventerrein, zoals energievoorziening zonder het milieu teveel te belasten en slimme oplossingen voor de inzet van mobiliteit en circulariteit. Deze ambities hebben we onderverdeeld in 4 pijlers:

1. Energieproducerende hub
Om toekomstbestendig te zijn, gaan wij slim om met energie. We wekken zoveel mogelijk lokale energie op uit hernieuwbare bronnen, gebruiken deze energie lokaal en laten geen energie verloren gaan. Binnen Nieuw Reijerwaard is er ruimte voor 3 windturbines waarmee we in een groot deel van de lokale energievraag kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken ondernemers hun daken om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Dit is grotendeels voor eigen gebruik en waar er meer wordt opgewekt, streven wij ernaar om dit lokaal in te zetten. Naast deze opwek van elektriciteit is er ruimte voor een GroenGas installatie waarmee duurzaam geproduceerde biogas wordt opgewekt.

2. Duurzame mobiliteit
Slim omgaan met transport en logistiek levert veel op. Het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is een belangrijke plek in de internationale AgroVersFood keten. Bereikbaarheid is essentieel en brengt ook de nodige uitdaging met zich mee qua uitstoot van CO2. Ondernemers zetten volop in om het transport CO2 neutraal te maken. In samenwerking met de ondernemers en de regio werken wij aan emmissieloos vervoer van de haven naar Nieuw Reijerwaard.

3. Klimaatadaptieve inrichting
Een toekomstbestendig bedrijventerrein moet bestendig zijn tegen het klimaat van de toekomst en de verschillende scenario’s die daarbij horen. Nieuw Reijerwaard heeft de ambitie een terrein te zijn met een prettig werk en leefklimaat, met frisse lucht en een mooie aanblik, want een duurzaam bedrijventerrein mag er ook zo uitzien en daarmee een prettige omgeving bieden om in te werken. In totaal beslaat de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard ca. 145 hectare. Daarvan wordt 96 hectare (ca. 64%) uitgegeven. Het overige deel wordt ingericht t.b.v. groen, water en infrastructuur.

4. Circulaire economie
Duurzaamheid betekent ook zo veel mogelijk hergebruiken van materialen en grondstoffen zodat we goed omgaan met de grond en eindige grondstoffen. Het heeft betrekking op de gebouwen die worden gerealiseerd en op de bedrijfsvoering. Dit past bij een toekomstbestendig bedrijventerrein. Net als het verantwoord omgaan met rest- en afvalstromen. De realisatie van een Groengas installatie waarin reststromen worden verwerkt, levert een belangrijke bijdrage aan het lokaal opwekken van energie. 

Hoe?

Bent u benieuwd hoe deze 4 pijlers in de praktijk werken? Bekijk dan ons Inspratieboek Duurzame Ambities Realiseren.

Via deze advertentie leest u nog meer over onze duurzame ambities.

Kansen voor ondernemers

Vestigen op Dutch Fresh Port heeft vele (duurzame) voordelen, die wij in kaart brengen met onze kansenkaart. Ondernemers die interesse hebben om zich op Nieuw Reijerwaard te vestigen, doorlopen eerst een drietal stappen.

Stap 1
Het uitgifteteam van Nieuw Reijerwaard staat voor u klaar om u te begeleiden bij vestiging op Nieuw Reijerwaard. Wij gaan het gesprek aan over interesse in de kavel en welke randvoorwaarden er gelden. Het Inspiratieboek Duurzame Ambities Realiseren is onderdeel van het informatiepakket waarover u beschikking heeft. U bent optimaal op de hoogte van onze ambities.

Stap 2
Wij vragen u een duurzaamheidsplan op te stellen voor vestiging van uw bedrijf/onderneming op Nieuw Reijerwaard. In dit plan laat u zien hoe u invulling geeft aan de ambities van Nieuw Reijerwaard op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit. U geeft aan hoe u deze op kavel en/of gebouwniveau integreert in uw ontwikkeling. In de (voor)reserveringsovereenkomst nemen wij deze bepaling op.

Stap 3
Bij de beoordeling van de definitieve plannen bespreken wij met elkaar hoe u de invulling van duurzaamheid concreet heeft doorgevoerd in uw planontwikkeling. Waar nodig en mogelijk stelt GRNR experts beschikbaar om met u mee te denken en u te adviseren (landschapsarchitect, adviseur duurzaamheid, ecoloog, civieltechnisch adviseur, energiedeskundige).

Meer info?
Neem contact op via mail of bel
Geef je mening