Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Het voorjaar is aangebroken: de groene zone op Nieuw Reijerwaard komt uit zijn winterslaap

Foto: De groene zone is een belangrijk onderdeel om de biodiversiteit op Nieuw Reijerwaard te stimuleren.

Achter de Rijksstraatweg op Nieuw Reijerwaard ligt de groene zone. Deze groene zone geeft de woningen van de Rijksstraatweg wat ‘ademruimte’ ten opzichte van het bedrijventerrein en is het van belang voor de belevingswaarde van het gebied. Dit is een belangrijk onderdeel waarbij de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) specifiek aandacht besteed aan het stimuleren van de biodiversiteit.

In de groene zone leven diverse planten en dieren. Nu het voorjaar is aangebroken, komt dus ook alle flora en fauna weer tot leven en dat is een mooi zicht: zo springen de knoppen open en het frisse groen wordt zichtbaar. Diverse kruiden ontkiemen, maar ook het gras begint te groeien. In de watergangen zijn al meerdere nesten van watervogels gespot. De eerste jonge gansjes dobberen zelfs al rond. Ook het ijsvogeltje is weer te vinden in het gebied.

Riet van belang voor de waterkwaliteit
In de verschillende waterpartijen laat ook het riet zich weer boven het water zien. De bruine stengels van vorig jaar maken plaats voor nieuwe rietstengels. Riet is een waterplant die erg belangrijk is voor de waterkwaliteit. De wortels van het riet filteren namelijk het water. Het riet groeit niet alleen in het water, maar ook op de oever, wat het een schuilplaats en nestgelegenheid maakt voor vogels, kikkers en salamanders. Maar ook voor de hazen die in het gebied leven. Het biedt dus zowel beschutting voor dieren in het water als op de kant.

Gras en kruiden in de groene zone
In de groene zone en op de grondwal groeien gras en kruiden die hier van nature voorkomen. Dit is goed voor de biodiversiteit en trekt allerlei insecten aan. De hogere kruiden zijn ook geschikt als broedgebied voor vogelsoorten als de fazant en wilde eend. Ook de hazen die in het gebied leven zijn er dol op. Op de groene zone wordt regelmatig gemaaid, dit komt de kruiden (en daarmee ook de biodiversiteit) ten goede.

Onderhoud
De GRNR vindt het belangrijk om de groei van verschillende soorten flora en fauna te stimuleren. We passen het onderhoud hierop aan. Zo maaien we niet tijdens het broedseizoen. En als er gemaaid wordt, ruimen we het gras op om de bodem te laten verschralen. Dit zorgt ervoor dat er minder voedingsstoffen in de bodem komen, waardoor alles wat groeit meer kans krijgt zich te ontwikkelen. Uiteindelijk krijgen we daardoor meer soorten planten op de groene zone.

Geef je mening