Actuele werkzaamheden

Tot en met eind 2023: Werkzaamheden Voorweg


Reconstructie Voorweg

Sinds eind 2022 vinden er aan de Voorweg verschillende werkzaamheden plaats. Vanaf december 2022 zijn de nutspartijen bezig met werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Wegens vertraging van deze werkzaamheden schuift de planning van de reconstructie aan de Voorweg op. De reconstructie kan pas worden uitgevoerd nadat alle kabel- en leidingwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

De vertraging is onder andere ontstaan door een vertraagde levering van het transformatorstation (een onderdeel in het elektriciteitsnet). Ook de weersomstandigheden spelen een rol bij de vertragingen; het natte voorjaar was niet bevorderlijk voor de werkzaamheden diep in de grond. De werkzaamheden aan de reconstructie van de Voorweg worden verplaatst tot na de bouwvak (van 24 juli tot en met 11 augustus). Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Voorweg in het najaar van 2023 afgerond.

Vanwege de werkzaamheden is de bushalte aan de Peterselieweg komen te vervallen. Buslijn 187 stopt bij de tijdelijke haltes aan de Laurierweg. Zodra de Voorweg gereed is zal de buslijn stoppen bij de nieuwe bushaltes aan de Voorweg ter hoogte van de kruising met de Peterselieweg.

Meer info?
Neem contact op via mail of bel