Actuele werkzaamheden

Tot en met 1 juli 2023: Werkzaamheden IJsselmondse Knoop
Tot en met mei 2023: Werkzaamheden Voorweg


IJsselmondse Knoop: Vrij baan voor fietsers, meer veiligheid en betere bereikbaarheid

In oktober 2021 begon aannemer KWS aan de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. Anderhalf jaar later is met deze reconstructie bereikt dat fietsers vrij baan hebben. Er is een veel veiligere verkeerssituatie ontstaan voor al het wegverkeer, omdat fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar niet meer kruisen én de kruising veel overzichtelijker is geworden. De reconstructie van de IJsselmondse Knoop heeft een positieve impact op de bereikbaarheid van het gebied en de nabije omgeving, zoals Ridderkerk-West, Rijsoord en Barendrecht en het toekomstige Stationstuinen. De nieuwe IJsselmondse Knoop draagt bij aan een duurzaam, veilig en goed bereikbaar gebied voor iedereen.

Kijk mee naar een filmpje van de uiteindelijke inrichting van de IJsselmondse Knoop.

Flinke verkeerstoename
De reconstructie van de IJsselmondse Knoop was om een aantal redenen noodzakelijk. Bij de besluitvorming over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is ingeschat dat deze ontwikkeling, samen met de ontwikkeling op Dutch Fresh Port en Cornelisland, een flinke verkeerstoename van en naar het gebied zou betekenen. De bedrijvigheid groeit, waardoor meer groente en fruit de weg op gaat. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds meer medewerkers van huis naar hun werk op het bedrijventerrein (en andersom) reizen. Ook leveren steeds meer leveranciers hun producten af.

Afronding nieuwe fietsonderdoorgangen
In december 2022 is de complete IJsselmondse Knoop beschikbaar gekomen voor het autoverkeer. Ook de portalen inclusief de bewegwijzering naar Dutch Fresh Port I, II en III zijn aangebracht. Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de afronding van de nieuwe fietsonderdoorgangen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in mei afgerond. Hierna wordt het asfalt van de fietspaden aangebracht en begint een kunstenaar in juni aan de artistieke beschildering van de wanden van de fietsonderdoorgangen.

Medio juni begint een kunstenaar met het maken van heuse kunstwerken in de fietsonderdoorgangen van de IJsselmondse Knoop. Het aanbrengen van de kunst neemt zo’n drie weken in beslag. Als de fietsonderdoorgangen deze zomer zijn geopend, kunnen voorbijgangers op een ontspannen manier genieten van deze street art. Met het kunstproject wil de GRNR zorgen voor een aantrekkelijke en professionele uitstraling van de IJsselmondse Knoop en het gebied Dutch Fresh Port. De kunst moet het verkeersknooppunt op een creatieve manier verbinden met de omgeving.

Mobiele waterkering in het fietspad
In het verlengde van de werkzaamheden aan de fietsonderdoorgangen wordt in afstemming met het Waterschap Hollandse Delta een coupure aangelegd in het fietspad ter hoogte van de Rijksstraatweg. Een coupure is een opening in de dijk voor het verkeer, die ervoor zorgt dat het fietspad minder steil kan worden aangebracht en fietsers dus minder hoog hoeven te klimmen. De coupure kan in geval van dreigend hoogwater door middel van schotbalken worden gesloten.

De aluminium schotbalken dienen als bescherming tegen hoogwater en worden alleen geplaatst in geval van een dreigende (nood)situatie. De coupure is een betonnen bakconstructie, die is gebouwd op stalen damwanden. De damwanden dienen ook als zogenaamd kwelscherm, dat voorkomt dat (grond)water onder en langs de bakconstructie kan stromen.

De werkzaamheden in de waterkering worden naast de weg uitgevoerd, waardoor het verkeer er geen last van heeft. De bouw van deze waterkering is naar verwachting in mei afgerond.

Vragen?
Voor informatie over de werkzaamheden kunnen belangstellenden telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Quin Mooijman via 085 792 3271 of per mail via mooijman@nieuwreijerwaard.eu. Voor technische vragen is Rico Sanders, hoofduitvoerder van aannemer KWS, de contactpersoon. Hij is bereikbaar via rsanders@kws.nl. Quin en Rico reageren zo snel als mogelijk op vragen.

Wilt u uw vragen liever persoonlijk stellen? Ook dat kan. Elke woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur kunt u binnenlopen met vragen of opmerkingen over de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. U kunt daarvoor terecht in de keet van GRNR aan de Voorweg 25 in Ridderkerk. Uw komst vooraf aankondigen kan via info@nieuwreijerwaard.eu.

 


Werkzaamheden Voorweg: reconstructie vertraagd

Sinds eind 2022 vinden er aan de Voorweg verschillende werkzaamheden plaats. Vanaf december 2022 zijn de nutspartijen bezig met werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Wegens vertraging van deze werkzaamheden schuift de planning van de reconstructie aan de Voorweg op. De reconstructie kan pas worden uitgevoerd nadat alle kabel- en leidingwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

De vertraging is onder andere ontstaan door een vertraagde levering van het transformatorstation (een onderdeel in het elektriciteitsnet). Ook de weersomstandigheden spelen een rol bij de vertragingen; het natte voorjaar was niet bevorderlijk voor de werkzaamheden diep in de grond. De werkzaamheden aan de reconstructie van de Voorweg worden verplaatst tot na de bouwvak (van 24 juli tot en met 11 augustus). Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Voorweg in het najaar van 2023 afgerond.

Vanwege de werkzaamheden is de bushalte aan de Peterselieweg komen te vervallen. Buslijn 187 stopt bij de tijdelijke haltes aan de Laurierweg. Zodra de Voorweg gereed is zal de buslijn stoppen bij de nieuwe bushaltes aan de Voorweg ter hoogte van de kruising met de Peterselieweg.

Meer info?
Neem contact op via mail of bel