Voorgenomen verkopen

Een uitspraak van de Hoge Raad in november 2021 heeft gevolgen voor de wijze van verkoop van onroerend goed door overheden. In verband met dit zogenaamde Didam-arrest zal de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard haar voorgenomen verkopen in het vervolg kenbaar maken via de website van de GRNR.

Selectie van een gegadigde gebeurt volgens het Gronduitgifteproces Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

Klik hier voor de voorgaande versie van het gronduitgifteproces.

Bekendmaking voorgenomen verkopen:
Voornemen verkoop Kavel D2 aan NXR Vastgoed B.V., d.d. 10 oktober 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop kavel E3 aan Stedin Netbeheer B.V. ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke voorziening en een permanent tranformatorstation, d.d. 29 september 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop kavel A2 aan VDH Cool Logistics B.V., d.d. 19 juli 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop kavel H ten behoeve van een tankstation en truckparking door middel van een aanbesteding, d.d. 12 juni 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel F2 aan de gemeente Ridderkerk t.b.v. erfpacht JPPW Development BV, d.d. 19 april 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel A1 aan Progam Vastgoed B.V., d.d. 17 maart 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel I1 Fase 1 aan Renegie Circulair B.V., d.d. 17 maart 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel I1 Fase 2 aan Renes Groep B.V., d.d. 17 maart 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel B2 aan Bakker Barendrecht BV, d.d. 10 maart 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel E1 aan Koning Leeuw Beheer BV, d.d. 3 februari 2023
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel I2 aan Dutch Industrial Properties VIII B.V., d.d. 17 november 2022
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel F1 aan Spition BVd.d. 11 augustus 2022
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel F2 aan JPPW Development BVd.d. 28 juli 2022
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop Kavel H3 aan Rozenburglaan Vastgoed BV, d.d. 14 juli 2022
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop en erfpachtuitgifte Kavel B4 aan AFL Property B.V., d.d. 21 juni 2022
Klik op deze link voor meer informatie.

Voornemen verkoop percelen grond met kadastrale aanduidingen gemeente Ridderkerk, sectie D, nrs. 4528 (ged.) en 4620 (ged.), nabij Krommeweg, Basilicumweg en Verbindingsweg te Ridderkerk, aan MobilityHUB Dutch Fresh Port B.V. (hierna: ‘MobilityHUB DFP’), ten behoeve van onder meer een tankstation en een truckparking d.d. 2 mei 2022.
Klik op deze link voor meer informatie.

Bekendmaking d.d. 17 november 2022: Op 2 mei 2022 publiceerde de GRNR haar voornemen om de percelen grond met kadastrale aanduidingen gemeente Ridderkerk, sectie D, nrs. 4528 (ged.) en 4620 (ged.), nabij Krommeweg, Basilicumweg en Verbindingsweg te Ridderkerk één-op-één te verkopen aan MobilityHUB Dutch Fresh Port B.V., zulks ten behoeve van de ontwikkeling van onder meer een tankstation en een truckparking. Op 24 oktober 2022 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een kort geding over deze voorgenomen verkoop. In lijn met dit vonnis, heeft de GRNR deze voorgenomen één-op-één verkoop ingetrokken. Hierbij publiceert zij deze beslissing. De verkoop zal te zijner tijd door de GRNR op een andere wijze, zij het in lijn met (de strekking van) het vonnis, worden vormgegeven.

Meer info?
Neem contact op via mail of bel
Geef je mening