Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Maandag 27 mei vergadering Algemeen Bestuur

Maandag 27 mei om 17.00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1. De agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op de pagina vergaderingen.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Besluitenlijsten DB
 5. Inkomende post
 6. Verzonden post
 7. Spreekrecht burgers
 8. Vragenkwartier AB-leden
 9. Jaarrekening 2023
 10. Benoeming voorzitter 2024/2025
 11. Sluiting

Als u wilt inspreken in de vergadering op een van de punten die op de agenda staan, dan kunt u uiterlijk maandag 27 mei voor 12:00 uur een verzoek indienen bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via 0180 – 2000 30.

Geef je mening