Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Algemeen bestuur GRNR stelt jaarrekening 2022 vast

Op 17 april 2023 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) de jaarrekening van 2022 vastgesteld. In de jaarrekening staan de belangrijkste uitkomsten van de activiteiten van de GRNR van het afgelopen jaar.

In 2022 was er weer veel animo voor de bouwgrond op Nieuw Reijerwaard. Van de oorspronkelijk beschikbare 96 hectare bouwgrond is momenteel nog slechts 1% beschikbaar. Mocht er nog ruimte vrij komen, dan is ook daar vraag naar. Er staan nog diverse bedrijven op de wachtlijst. Meer details over deze cijfers zijn hier te bekijken.

De activiteiten voor de reconstructie van de IJsselmondse Knoop zijn in 2022 voortgezet. De IJsselmondse Randweg, afrit A15, Verbindingsweg en Verenambachtseweg zijn ter plaatse van de IJsselmondse Knoop gereconstrueerd. Per december 2022 zijn alle rijstroken beschikbaar.

Er zijn twee fietsonderdoorgangen gerealiseerd, zodat fietsers straks gebruik kunnen maken van een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. In 2022 is een kunstenaar geselecteerd die muurschilderingen gaat aanbrengen op de wanden van de onderdoorgang. Op 1 juli 2023 wordt de gereconstrueerde IJsselmondse Knoop feestelijk geopend.

De GRNR heeft het afgelopen jaar actief ook deelgenomen aan de ontwikkeling van Dutch Fresh Port. De doelstellingen en activiteiten van de GRNR dragen integraal bij aan de bouwstenen van Dutch Fresh Port: duurzaam, bereikbaarheid en mobiliteit en werkgelegenheid.

Hier vindt u de Jaarrekening 2022 en hier is de toelichting van de accountant op de Jaarrekening 2022 terug te lezen.

Geef je mening