Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Reconstructie IJsselmondse Knoop op schema

De werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop zijn bijna afgerond. Op zaterdag 1 juli vieren we dit met een feestelijke opening, die toegankelijk is voor iedereen.

In oktober 2021 is gestart met de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. De rijbanen zijn inmiddels volledig afgerond, er wordt nog gewerkt aan de fietsonderdoorgang en het afstellen van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op en rond de IJsselmondse Knoop om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Nu de werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop de afronding naderen, kijkt Ronald Weber, projectleider namens de GRNR, terug op de werkzaamheden tot nu toe: “Het is een mooie, maar complexe klus. Tijdens het werk aan de rijbanen moesten we ervoor zorgen dat ondernemingen en woningen ‘gewoon’ bereikbaar bleven. De winkel moest open blijven tijdens de verbouwing.”

Een groot infrastructureel project als de reconstructie van de IJsselmondse Knoop leverde de bijbehorende geluids- en verkeershinder op voor omwonenden en weggebruikers. Ronald Weber: “Dat wilden we natuurlijk liever niet, maar het was onvermijdelijk en met een goede reden. We hebben alle belanghebbenden zo goed mogelijk vooraf geïnformeerd over wat ze te wachten stond. Ook waren en zijn we bereikbaar voor vragen. Omleidingen waren echt nodig, maar waar mogelijk werden die door aannemer KWS zoveel mogelijk in de verkeersluwe nachtelijke uren gepland. Alle bedrijven op Dutch Fresh Port en Cornelisland bleven tijdens de reconstructie bereikbaar. Fietsers werden sinds april 2022 omgeleid, maar die hebben straks na de oplevering een mooie doorgang onder het knooppunt door. Dat komt de doorstroming en veiligheid voor alle weggebruikers ten goede!”

“Bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden hebben we veelvuldig contact gehad met de betrokken gemeentes en Waterschap Hollandse Delta, de beheerder van de IJsselmondse Knoop. In het voortraject zijn met hen al afspraken gemaakt over wat wel en niet is toegestaan tijdens de werkzaamheden en welke aanpak het meest geschikt was om hinder te voorkomen.”

Wat is er veranderd?
De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg zijn voorzien van een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook zijn er vanaf nu fietsonderdoorgangen, één onder de Verbindingsweg en één onder de Verenambachtseweg. Fietsers hebben daardoor een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer.

Waar de Verbindingsweg in de vorige situatie aansloot op de Verenambachtseweg, is de nieuwe situatie zo ingericht dat de Verbindingsweg direct aansluit op de grote kruising en is de Verenambachtseweg aangesloten op de Verbindingsweg. Die aanpassing zorgt voor meer doorstroming van het toenemende verkeer richting Nieuw Reijerwaard.

Officiële opening op 1 juli
Na de reconstructie van de IJsselmondse Knoop is er vrij baan voor fietsers, meer veiligheid voor alle weggebruikers en betere bereikbaarheid.

Ronald Weber: “Op zaterdag 1 juli is de opening van de IJsselmonde Knoop, deze is voor iedereen toegankelijk. Houd onze berichten in de gaten over wat er dan te doen is, iedereen is welkom!”

Geef je mening