Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Vlotter over de IJsselmondse Knoop door aanpassingen in de verkeersregelinstallaties

Foto: De software-aanpassingen in de VRI's moeten onhandige verkeerssituaties in de toekomst voorkomen.

Werkzaamheden IJsselmondse Knoop

Afgelopen februari controleerde de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) samen met de wegbeheerder en de aannemer de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op en rond de IJsselmondse Knoop. Naar aanleiding van deze testen worden de komende maanden de nodige software-aanpassingen gedaan om de instellingen van de verkeerslichten en daarmee de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Op dit moment geven de VRI’s groen licht op basis van de hoeveelheid verkeer uit verschillende richtingen, waarbij de hoofdrichtingen voorrang hebben. Zo ontstaat de meest veilige verkeerssituatie. Vanuit richtingen waar op dat moment weinig verkeer komt, moet je dan iets langer wachten.

Onhandige verkeerssituaties
De manier waarop de VRI’s nu ingericht zijn leidt soms tot onhandige taferelen op de weg. Vrachtwagens die vanaf de Verenambachtseweg komen richting de toerit A15 of de IJsselmondse Randweg kunnen namelijk door oranje rijden, waardoor ze op de hoofdkruising achteraan moeten sluiten en zo uiteindelijk andere rijstroken blokkeren. Verkeer vanuit andere richtingen kan er daardoor niet goed langs en dat leidt (onnodig) tot opstoppingen.

Met de software-aanpassingen worden deze verkeerssituaties voortaan voorkomen. De aanpassingen vinden de komende maanden plaats buiten de spitsuren, waarschijnlijk in de avond of nacht als er weinig verkeer over het kruispunt rijdt. Bij het laden van de nieuwe software gaan de VRI’s maximaal 10 minuten uit. Het verkeer kan hierdoor kortstondige hinder ervaren. De verbeteringen in de VRI’s richten zich op de detectielussen in het wegdek (die bruikbare data verzamelen voor de VRI’s), de bijbehorende optimale groentijden om de kruising zo goed mogelijk vrij te maken en het finetunen van de voorrangsrichtingen. Het inregelen is medio juni gereed.

Geef je mening