Nieuwsbericht
Deel dit bericht

IJsselmondse Knoop: Veel tijdelijk werk voor veilige reconstructie

Een continu spanningsveld tussen snel doorwerken en veiligheid. Zo omschrijft hoofduitvoerder Rico Sanders van KWS de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. “De reconstructie is een groot project. De verkeersdrukte maakt er een ingewikkelde klus van. We steken veel tijd in tijdelijke maatregelen om de daadwerkelijke reconstructie veilig uit te kunnen voeren. Voor onze 35 tot tweehonderd medewerkers, en uiteraard ook voor de weggebruikers.”

Hoofduitvoerder Rico Sanders is tijdens de reconstructie de contactpersoon voor de opdrachtgever, de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). Lopen de wegwerkers tegen een probleem aan, dan zoekt hij met specialisten naar oplossingen. En als de opdrachtgever een opmerking heeft, communiceert hij dat naar de buitenploeg. “Ik ben er sinds het ontwerp bij betrokken. ”

Bypasses
Om de reconstructie veilig uit te kunnen voeren zit Rico regelmatig met verkeerskundigen om tafel om in 3D te bekijken welke bypasses (extra asfaltstroken) moeten, mogen en kunnen worden aangelegd en met welke snelheid het verkeer mag rijden. Ook het plannen, opbouwen en inregelen van zogenaamde verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) vraagt overleg met specialisten. “Samen zorgen we ervoor dat het verkeer zo min mogelijk last ondervindt van het werk.”

Spannende momenten
Tot nu toe loopt de reconstructie volgens planning. Maar er komen nog spannende momenten aan, weet Rico. Een daarvan is het weekend dat de grote kruising bij de A15 wordt afgesloten voor een totale  reconstructie. “Vrijdagavond sluiten we de kruising af voor alle verkeer. Maandagochtend moet alles weer over de nieuwe situatie kunnen rijden. Die klus vraagt vier maanden voorbereiding en daarbij mag je niets over het hoofd zien. Ter plekke kunnen we namelijk een vergeten asfaltmachine of extra handen niet meer regelen. Hoeveel ervaring ik inmiddels ook heb, dat blijven spannende dagen.”

Achterliggend belang
De samenwerking met de GRNR noemt Rico plezierig. “Het is wel anders geregeld dan ik gewend ben. Normaal is degene die betaalt ook degene die bepaalt. Nu heb ik met meer belanghebbenden te maken, vooral met de wegbeheerders: de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en het waterschap Hollandse Delta. En natuurlijk hebben we te maken met het achterliggende belang dat de reconstructie af moet zijn vanwege bepaalde verkoopdata van bouwkavels op Nieuw Reijerwaard. Gelukkig kan ik, ik zou haast zeggen ondanks mijn technische achtergrond, ook flexibel meebuigen met politieke overwegingen. Dat maakt dit project lekker afwisselend.”

Verkeersomleidingen
Aannemer KWS doet het nodige aan de veiligheid van het werk. “We plaatsen bijvoorbeeld betonnen barrières, voorzien de kranen van veiligheidssystemen en de bouwplaats van verlichting en camerabeveiliging.” Verkeersomleidingen en -afzettingen zorgen altijd voor spannende situaties, is de ervaring van Rico. “Veel fietsers bijvoorbeeld fietsen al tien jaar dezelfde route. Dan is het even wennen dat er een nieuwe situatie is en honderd meter moet worden omgefietst. We zorgen voor een duidelijke communicatie langs de fietsroute met borden en afzettingen. En in de communicatie over het project door de GRNR wordt hier veel aandacht aan besteed, zodat fietsers op tijd weten dat de omleiding eraan zit te komen en wat de snelste alternatieve route is.”

Zevenheuvelenweg
Het mooiste project in zijn carrière tot nu toe voor Rico is de reconstructie van de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, zo’n tien jaar geleden. “Het was het eerste project dat ik van A tot Z heb geleid. En alles was binnen de planning en het budget af. Ik zal nooit vergeten hoe ik in het donker de heuvels op- en afreed met een asfaltmachine. Wegenbouw is een mooi vak.”

Geef je mening