Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Maatregelen houden reconstructie IJsselmondse Knoop leefbaar

Omwonenden, ondernemers en verkeer mogen zo weinig mogelijk hinder ondervinden
Bij een grootscheepse wegenbouwklus als de reconstructie van de IJsselmondse Knoop kan een aannemer enige overlast (geluid, trilling en hinder) nooit voorkomen. Onze aannemer KWS doet er alles aan om het ongemak zo laag mogelijk te houden. Ook heeft de aannemer oog voor veiligheid voor het verkeer, bereikbaarheid van de ondernemers en leefbaarheid voor de omwonenden.

Nacht- en weekendafsluitingen, geluidshinder, stofoverlast en omleidingen zijn ook bij de reconstructie van de IJsselmondse Knoop aan de orde. De ergste geluidsoverlast is met het beëindigen van fase 1 van  de heiwerkzaamheden voorlopig voorbij. Maar ook het aanbrengen van een damwand (dit is inmiddels gebeurd) en het opbreken van asfalt kan niet zonder geluid te maken. Uiteraard voert KWS de werkzaamheden uit binnen de normen van het Bouwbesluit 2012. Zo werken de wegwerkers zoveel mogelijk overdag aan de reconstructie.

Papiercellulose
Volgende week wordt gestart met de voorbelasting van een stuk grond langs de Verbindingsweg. Het stuivend zand kan stofoverlast veroorzaken en dat kan invloed hebben op de leefbaarheid. KWS probeert de stofoverlast zo veel mogelijk te voorkomen door het gebruik van papiercellulose. Dit is een organisch restproduct dat – zelfs bij forse regenval – zorgt voor een maandenlange bescherming tegen bodemerosie, windschade en ongewenste verspreiding van zand (en dus stof).

Veiligheidsmaatregelen
Veiligheid is voor alle betrokkenen een belangrijk issue. Om het fiets- en gemotoriseerd verkeer zo veilig mogelijk door de reconstructiefase heen te loodsen, zet de aannemer in ieder geval vier maatregelen in. Het gaat om het plaatsen van borden die de omleidingen aanduiden, het geheel omleiden van fietsers, het gebruikmaken van tijdelijke openbare verlichting en afsluiten van het bouwterrein via bouwhekken (bij de te maken fietsonderdoorgang).

Geef je mening