Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Voortgang reconstructie IJsselmondse Knoop

AANLEG DAMWAND OM VEILIG OP DIEPTE TE KUNNEN WERKEN
Deze week plaatst aannemer KWS een damwand nabij de toekomstige fietsonderdoorgang aan de Verbindingsweg (zie foto hieronder). Het plaatsen van de damwand duurt circa twee weken en kan geluidshinder veroorzaken. De damwand is nodig om de wegwerkers veilig op diepte te laten werken. De wand voorkomt dat grond en water de bouwplaats instromen. Het gaat om een tijdelijke hulpconstructie die na de werkzaamheden weer wordt verwijderd. Het afmonteren van de damwand duurt eveneens circa twee weken. Dit vindt plaats vanaf 29 november en veroorzaakt geen geluidshinder.

Bij het opstarten van het plaatsen van de damwand wordt een van de voorsorteerstroken van de Verbindingsweg, namelijk die rechtsaf naar de IJsselmondse Knoop, afgesloten.

VOORBELASTING GROND LANGS VERBINDINGSWEG VAN START
In de laatste week van november start aannemer KWS met het voorbelasten van een stuk grond langs de Verbindingsweg (tussen de Rijksstraatweg en de Laurierweg, zie foto hieronder). Dit is voorbereidend werk voor het fietspad dat de aannemer hier later aanlegt. Het aanbrengen van de voorbelasting duurt ongeveer drie weken.

Tijdens de voorbelasting regelt een verkeersregelaar het bouwverkeer. Hiermee wil KWS voorkomen dat fietsers en bouwverkeer elkaar gaan kruisen.

Efficiënt
Voor de voorbelasting gebruikt KWS de grond die vrijkomt bij de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. De aannemer werkt op deze manier zo efficiënt mogelijk en voorkomt zoveel mogelijk transportoverlast.

Draagkracht
Voorbelasten is een techniek voor het bouwrijp maken van grond met onvoldoende draagkracht. Dankzij voorbelasting voorkomt de aannemer dat er zettingen (verzakkingen van de grond) ontstaan en zo de nieuw te bouwen constructie beschadigt.

Geef je mening