Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Vrijdag 22 oktober officiële start reconstructie IJsselmondse Knoop

Komende week start aannemer KWS met de werkzaamheden van de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. Vanaf woensdag 20 oktober wordt de heistelling geplaatst en voorbereid op het starten van het heien. Vrijdag 22 oktober wordt de eerste paal geslagen door Tanja de Jonge, voorzitter van de GRNR. Daarmee geeft zij het officiële startsein van de werkzaamheden die anderhalf jaar in beslag gaan nemen. De heiwerkzaamheden gaan naar schatting vier weken duren. Met de 116 heipalen wordt het eerste deel van de aan te leggen fietsonderdoorgang onder de Verbindingsweg verstevigd.

Hoewel de GR Nieuw Reijerwaard en aannemer KWS overlast, op welke manier dan ook, zoveel mogelijk proberen te beperken, kan dit niet altijd worden voorkomen. De start van de reconstructie kenmerkt zich door heiwerkzaamheden die geluidsoverlast en trillingshinder (kunnen) veroorzaken. Tijdens het heien, dat KWS uitvoert tijdens de reguliere werktijden tussen 07.00 en 19.00 uur, kunnen omwonenden, ondernemers en weggebruiker dan ook enige overlast van geluid en/of trillingen hebben.

Bouwverkeer
Ook legt KWS komende week, buiten de spitsuren, een geasfalteerde uitvoegstrook aan van de Verbindingsweg naar het bouwterrein (in de richting van Ridderkerk). Deze is speciaal voor het bouwverkeer. Vrijdag 22 oktober bouwen ze een keet waar de wegwerkers tijdens hun pauze kunnen verblijven.

Contact
Wie geluidsoverlast of trillingshinder van de heiwerkzaamheden ervaart en hierover iemand wil spreken of een klacht wil indienen, kan telefonisch contact opnemen met Quin Mooijman van de GR Nieuw Reijerwaard via [085-7923271 (tussen 9.00 en 17.00 uur). Mailen kan ook: mooijman@nieuwreijerwaard.eu].

Veiligheid
De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is nodig voor een betere, vlotte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Dutch Fresh Port (waartoe ook Nieuw Reijerwaard behoort) en Cornelisland. Dankzij de aanleg van twee onderdoorgangen hebben fietsers straks vrij baan en ontstaat er meer veiligheid voor alle weggebruikers.

Planning
– Vanaf woensdag 20 oktober opbouwen heistelling en aanbrengen geasfalteerde uitvoegstrook naar bouwterrein
– Vrijdag 22 oktober officiële startmoment met slaan eerste paal door voorzitter GRNR
– Vrijdag 22 oktober opbouwen keet wegwerkers

Geef je mening