Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Veertig bezoekers voor informatiemarkt

Dit najaar start de reconstructie aan de IJsselmondse Knoop. Veertig omwonenden van Nieuw Reijerwaard hebben op 16 september de informatiemarkt bezocht. Medewerkers van Dutch Fresh Port, GR Nieuw Reijerwaard, de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht, DTV Consultants en KWS Infra hebben hun geïnformeerd over de reconstructie van de IJsselmondse Knoop, onderzoeken naar sluipverkeer en mogelijke verkeersoplossingen de visie op leefbaarheid. Uiteraard kregen de bezoekers ook alle ruimte om hun vragen te stellen en zorgen kenbaar te maken.

Dutch Fresh Port en de GR Nieuw Reijerwaard trekken samen op in de ontwikkeling van een kansrijk, bereikbaar en leefbaar bedrijventerrein. Zij betrekken graag buren en andere belangstellenden bij hun ambities, ideeën en plannen. De informatiemarkt bij gastheer Van Gelder groente en fruit was een van de initiatieven om persoonlijk informatie uit te wisselen.

Tijdvakken
De bezoekers lieten zich in tijdvakken van een halfuur informeren over de reconstructie van de IJsselmondse Knoop, mobiliteitsonderzoeken en leefbaarheid. De reconstructie van de IJsselmondse Knoop start dit najaar. Die is nodig om de groeiende bedrijvigheid op Dutch Fresh Port en Cornelisland in goede banen te leiden. Dankzij de aanleg van twee fietstunnels hebben de fietsers straks vrij baan en ontstaat er meer veiligheid voor alle weggebruikers.

Sluipverkeer
De mobiliteitsonderzoeken starten na de zomer met een onderzoek naar sluipverkeer. Op verschillende plaatsen voert DTV Consultants metingen uit. GR Nieuw Reijerwaard heeft een belangrijke visie op leefbaarheid: ondanks alle (groeiende) bedrijvigheid mogen omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. De ondernemers in het gebied, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zetten zich hier voor in. Zo is er een speciale manager Leefbaarheid aangesteld.

Geef je mening