Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Reconstructie IJsselmondse Knoop: Verleggen kabels en leidingen II

Adrie Boer, projectleider netbeheerder Stedin over verleggen kabels en leidingen IJsselmondse Knoop

 “Alles op een logische volgorde”
Het verleggen van de ondergrondse water-, gas- en dataleidingen en stroomkabels onder en rondom de IJsselmondse Knoop is begonnen. Adrie Boer is projectleider bij netbeheerder Stedin, de eigenaar van het netwerk. Met zijn 43 jaar ervaring is hij wel wat gewend aan grootscheepse omleggingen. “Het spannendste is dat we de optimale bedrijfsvoering op Nieuw Reijerwaard en de omliggende bedrijventerreinen in stand houden. Ook is het, met alle verkeersstromen rondom de IJsselmondse Knoop, een uitdagende locatie om ons werk te doen.”

Adrie heeft samen met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard het voorbereidende werk gedaan, de uitvoering is in handen van aannemer Van den Heuvel. De dagplanning is strak. In welgeteld 107 dagen verwijdert en (ver)legt Van den Heuvel stukken waterleiding (van Oasen), hoge- en lagedrukgasleiding, midden- en laagspanningskabel en datakabel. Al deze kabels en leidingen zijn van Stedin.

Waterleiding eerst
Het werk begint bij de waterleiding. “Die ligt het diepste in de grond en is gemaakt van star materiaal. Daarna volgen de hoge- en lagedrukgasleidingen En zo gaan we leiding voor leiding, kabel voor kabel omhoog. Het testen van de waterleiding moet helemaal zijn afgerond voordat we aan de elektriciteitskabels kunnen beginnen. Water en stroom mixen nu eenmaal niet goed, zeker niet bij een middenspanning van 23.000 Volt. Dan zou alles op Nieuw Reijerwaard en omgeving meteen uitvallen, met alle gevolgen van dien. We doen dus niet voor niets alles op zijn tijd en in een logische volgorde”, vertelt Adrie.

Middelgrote reconstructie kabels en leidingen
De grootte van het project Kabels en leidingen IJsselmondse Knoop valt volgens Adrie best mee. “Die is kleiner dan die van de Verbindingsweg. Het is een middelgrote reconstructie voor ons. Het werk hebben we verdeeld in een aantal trajecten. Per traject leggen we een lange sleuf open, zodat we bij alle leidingen en kabels kunnen. Het kan dus zijn dat we een sleuf van zeshonderd meter lengte graven. Dan kunnen we de kabels en leidingen er, zoveel mogelijk, in één geheel in leggen. Daarmee voorkomen we laspunten die extra werk en geld kosten, maar ook de leidingen zwakker maken. Overigens moeten we bij het verwijderen en aanleggen van de gasleidingen anders te werk gaan. In de buurt van gasunieleidingen mag je nog geen schop in de grond steken. We moeten er minimaal vijf meter vandaan blijven om de leidingen te beschermen.”

Avegaar-techniek
Het verleggen van de leidingen en kabels is een precies werkje. Adrie: “Bij de IJsselmondse Randweg gaan we onder de weg door en maken we een boring. Daarvoor passen we de zogenaamde avegaar-techniek toe. We boren een gat met een buis, daar leggen we de kabels en leidingen doorheen. Deze manier van boren is aangepast aan de situatie. Zo ga je namelijk met een boog dieper de grond in. Door met de avegaartechniek te werken, kunnen we zonder kabelsleuf onder de IJsselmondse Randweg door boren. Daarmee veroorzaken we ook minder verkeershinder. Weggebruikers zien een paar weken lang aan twee kanten van de weg een groot gat met daarin een stellage met de boormachines die de grond in gaat. Daarvoor maken we een flink groot gat en we zetten er containers omheen. Zo hebben we voldoende ruimte onder het maaiveld om horizontaal te boren.”

Geef je mening