Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Voorbereidingen reconstructie IJsselmondse Knoop

De bedrijvigheid op Nieuw Reijerwaard groeit. Om bereikbaar te blijven moeten we nu investeren in de wegen op Nieuw Reijerwaard. De start van de reconstructie van de IJsselmondse Knoop staat gepland voor het jaar 2021. Dat lijkt nog ver weg, maar het projectteam van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) is al volop bezig met de voorbereidingen.

Onderzoeken bestaande situatie
Momenteel wordt de bestaande situatie in kaart gebracht, in de afgelopen periode zijn hiervoor onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek, milieukundig bodemonderzoek, en onderzoek naar de staat van het asfalt.

Voorbereiding contract
De herinrichting van de IJsselmondse Knoop moet ervoor zorgen dat straks het autoverkeer, waaronder veel vrachtauto’s van en naar de bedrijven in Nieuw Reijerwaard en de andere bedrijventerreinen, vlot kan doorstromen van en naar de A15. In 2020 wordt een aannemer geselecteerd die de reconstructie uit gaat voeren. Ingenieursbureau IV-infra heeft onlangs een aanbesteding van ingenieursdiensten gewonnen om de GRNR te ondersteunen bij het opstellen van het zogenaamde realisatiecontract en het aanbesteden van deze werkzaamheden.

Reconstructie
Vanaf medio 2021 wordt de IJsselmondse Knoop gereconstrueerd. Er wordt een dubbele kruising gerealiseerd met verkeerslichten en extra opstelstroken, waarbij de Verbindingsweg direct wordt aangesloten op de kruising met de Dierensteinweg en IJsselmondse Randweg. Ook komen er twee fietstunnels. Dit alles maakt de IJsselmondse Knoop tot een gebruiksvriendelijke, veilige entree van Nieuw Reijerwaard en de andere bedrijventerreinen. De reconstructie zorgt bovendien voor een vlotte doorstroming van het auto- en fietsverkeer.

Geef je mening