Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Stedin plaatst tijdelijke energievoorziening op Nieuw Reijerwaard

De vraag naar elektriciteit neemt snel toe. Denk aan snelladers voor auto’s en verduurzaming van woningen. Ook de komst van veel bedrijven naar Nieuw Reijerwaard zorgt voor extra vraag naar stroom. Het bestaande elektriciteitsnet is niet geschikt voor het (toekomstige) transport van al die elektriciteit en moet worden uitgebreid.

Netbeheerder Stedin werkt aan oplossingen voor een betrouwbare stroomvoorziening in de toekomst. Een ervan is het bouwen van een nieuw transformatorstation op Nieuw Reijerwaard. Dat geeft het bestaande transformatorstation Ridderkerk (aan het Seringenplantsoen, nabij de A16) ruimte voor de groeiende vraag naar elektriciteit aan de oostkant van de A16.

Om op korte termijn te kunnen voorzien in de elektriciteitsvraag van de nieuwe bedrijven op Nieuw Reijerwaard realiseert Stedin in het voorjaar van 2024 een tijdelijke voorziening. Dit gebeurt op een locatie aan de Laurierweg.

Deze tijdelijke voorziening, bestaande uit twee containers met schakelinstallaties, is naar verwachting enkele jaren in bedrijf. Daarna wordt op dezelfde locatie een nieuw, permanent transformatorstation gebouwd.

Het is niet te verwachten dat omwonenden overlast ondervinden van de tijdelijke containers. Om eventuele vragen vanuit de omgeving te beantwoorden houdt Stedin op een nader te bepalen moment een inloopavond.

Geef je mening