Nieuwsbericht
Deel dit bericht

De Blauwe Wig: een blikvanger op Nieuw Reijerwaard

De Blauwe Wig beschikt over meerdere eilandjes die een belangrijke functie vervullen

Parallel aan de Verbindingsweg op Nieuw Reijerwaard ligt de Blauwe Wig. Deze watergang is onderdeel van het watersysteem op het bedrijventerrein. De Blauwe Wig is aangelegd om overtollig water op te vangen en zo de druk op de riolering te verminderen. Zo voorkomen we wateroverlast op straat.

Met de komst van de bedrijven naar het gebied wordt ook een groter deel van de grond bebouwd. Deze extra bebouwing zorgt ervoor dat neerslag niet (direct) in de grond verdwijnt, waardoor er veel extra water moet worden afgevoerd via het omliggende stelsel van watergangen. Daarom is in het ontwerp van het gebied extra ruimte ingetekend voor de opvang van water. De Blauwe Wig, die als een blauwe streep samen met de Verbindingsweg het gebied schuin doorsnijdt, vangt bij zware regenval veel water op.

Eilandjes in de Blauwe Wig
In de Blauwe Wig bevinden zich meerdere eilandjes die een belangrijke functie vervullen. Bij extreme regenbuien kan het waterpeil in de watergangen tot wel 60 centimeter stijgen. Bij deze peilstijgingen lopen de eilandjes over, waardoor er veel ruimte ontstaat voor het opvangen van extra water. Als het na de regenval weer droog is kan al het overtollige water afgevoerd worden en daalt het waterpeil weer tot normaal niveau.

Flora en fauna
Zonder neerslag staan de eilandjes (gedeeltelijk) droog, dit is het grootste gedeelte van het jaar het geval. Dit biedt ruimte aan de ontwikkeling van flora en fauna. Planten en opschot wordt hier meestal niet weggemaaid, zodat de natuur hier haar gang kan gaan. Verschillende vogelsoorten weten inmiddels hun weg te vinden naar de Blauwe Wig. Er is zelfs al een ijsvogel gespot die zich regelmatig laat zien.

Geef je mening