Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Groen Gas Installatie levert wezenlijke bijdrage aan duurzaamheid

Aanzienlijke vermindering van CO2 en productie van groen gas

Begin 2023 wil Renegie Circulair beginnen aan de bouw van een Groen Gas Installatie op Nieuw Reijerwaard. Lokale recyclingspecialist Renes en energieleverancier ENGIE worden eigenaar.  Het kan Evert Mollema, projectmanager groengasprojecten bij ENGIE en Niels van Binsbergen, projectmanager Groen Gas Installaties bij Renes, niet snel genoeg gaan. “Van al het plantaardige restafval dat we in de vergister gaan stoppen, kunnen we 100% hergebruiken als enerzijds biogas voor huishoudens en anderzijds vloeibare mest voor de landbouw.”

Renes is gespecialiseerd in het verwerken van AGF-resten tot bruikbare energie. Enige tijd geleden kwam bij Renes de vraag naar boven of het de moeite zou lonen om ook op Nieuw Reijerwaard een installatie te bouwen om groen gas te produceren. Samen hebben ENGIE en Renes onder de naam Renegie Circulair de voorbereidingen getroffen om de bouw van de Groen Gas Installatie mogelijk te maken. Van Binsbergen: “Renes is tot nu toe de enige eigenaar. Zodra de geldzaken rond zijn, stapt ook ENGIE in. Renegie Circulair wordt ook de naam van de installatie.” Mollema en Van Binsbergen verwachten dat de Groen Gas Installatie dagelijks werk biedt voor vijf tot tien medewerkers.

Subsidie
Voor nu is het nog even de vraag of er voldoende geld is om de installatie te bouwen. Dit hangt mede af van het krijgen van de zogenaamde SDE++. Dit staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. Het is een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de vermindering van CO2 en aan de productie van duurzame energie. Dat is precies waarvoor de Groen Gas Installatie Renegie Circulair op Nieuw Reijerwaard bedoeld is. “Op dit moment verwerkt Renes Barendrecht de reststromen van de bedrijven op Nieuw Reijerwaard en directe omgeving. Deze reststromen worden naar een vergister honderd kilometer verderop gebracht. Vanaf medio 2023 kunnen we dit kwijt bij de Renegie Circulair. Dat scheelt tijd, geld en ook een aanzienlijke uitstoot van CO2,” vertelt Van Binsbergen.

Bacteriën
Maar hoe werkt zo’n installatie eigenlijk? De bedrijven op Nieuw Reijerwaard en directe omgeving voeren hun AGF-resten straks aan bij de nieuwe vestiging van Renes AGF, naast de installatie. Renes AGF verwerkt dit tot een fruit- en groentepap, slurry genaamd, en levert dit aan bij de installatie Renegie Ciculair. Die mengt bindmiddelen als meel, graan of cacaodoppen door de slurry. Niels van Binsbergen: “Dit alles slaan we dertig tot zestig dagen op in een groot vat met bacteriën. Deze bacteriën eten de gebonden slurry op en poepen vervolgens biogas en vloeibare CO2 uit.” Evert Mollema: “Het biogas leveren we lokaal aan Stedin, de vloeibare CO2 verkopen we als meststof aan de regionale tuinbouw. De installatie kan 8,8 miljoen kuub groen gas maken, dat is goed voor circa 7.000 huishoudens.”

Omgeving verduurzamen
Of het groengas uiteindelijk huizen in Ridderkerk of Barendrecht gaat verwarmen of het eten opwarmt, is vooralsnog koffiedik kijken. “Nieuwbouwwoningen gaan juist van het gas af, dus een toekomstige wijk als Stationstuinen gaan we waarschijnlijk niet bedienen. Dit gas is vooral prima voor oudere, slecht te isoleren woningen in de stadskernen en de buitengebieden.” Maar waar het Van Binsbergen en Mollema vooral om gaat is dat ze met de Groen Gas Installatie de omgeving verduurzamen en dat ze het hun klanten op Nieuw Reijerwaard en directe omgeving makkelijker maken hun restafval op korte afstand weg te gooien. “Zij zijn sneller en goedkoper van hun afvalstoffen af en in de regio is er nog meer continuïteit in aanvoer van duurzame energie.”

Goed contact met omwonenden
Op 18 januari 2020 konden omwonenden al in gesprek met Renes. Zij maakten zich zorgen over stankoverlast en waren bang dat de groen gas installatie meer vrachtauto’s in het gebied op zou leveren. “Die gevoelens hebben we serieus opgepakt. Deze groen gas installatie heeft niet zo’n sterke geur als een traditionele vergister die andere grondstoffen (zoals mest of dierlijk restafval) verwerkt. Ook moeten we voldoen aan strenge normen, we gaan speciale filters en afzuigingen gebruiken. Met vrachtwagenchauffeurs maken we straks goede afspraken dat ze niet door de wijken rijden, ook als dit veel tijd zou schelen vanwege files op de snelweg. Net als heel Nieuw Reijerwaard wil ook Renegie Circulair een goede buur zijn.”

Geef je mening