Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Bouw windmolens langs Verbindingsweg vertraagd

De bouw van de windmolens langs de Verbindingweg op Nieuw Reijerwaard is vertraagd. Vanwege stevige prijsverhogingen van grondstoffen (o.a. staal) kan EQUANS (voorheen ENGIE Services) de bouw van de windturbines niet tijdig starten en ziet af van realisatie. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) gaat op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar.

De recente prijsverhogingen hebben de financiële haalbaarheid van de bouw van de windmolens onder druk gezet. Ontwikkelaar EQUANS heeft hierom besloten dat het starten van de bouw van de windmolens voor 1 april 2022 niet mogelijk is. Deze datum is van belang omdat dan de SDE-subsidie vanuit het Rijk vervalt. Dit is een subsidieregeling voor energietransitie in de industrie.

Komst windturbines definitief
Na overleg met het Dagelijks Bestuur van de GRNR heeft EQUANS afgezien van de rechten op het mogen bouwen van de windturbines. De GRNR gaat nu op zoek naar een andere ontwikkelaar die de windturbines langs de Verbindingsweg kan realiseren. Hiermee verandert niets aan de komst van drie windturbines die in het provinciale inpassingsplan zijn opgenomen.

Windenergie
Het lokaal opwekken en lokaal gebruiken van windenergie is duurzaam en toekomstbestendig. Het opwekken van windenergie is daarom erg belangrijk voor het energiesysteem op Nieuw Reijerwaard. Tevens vervullen de beoogde drie windturbines een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarom hecht het bestuur van de GRNR aan een zo spoedig mogelijke realisatie. Op dit moment is er echter nog geen duidelijkheid wanneer de bouw van de windmolens van start kan gaan.

Geef je mening