Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Aanvraag RENES en ENGIE vergunning plantaardige Groen Gas Installatie

Op 19 juni 2020 hebben RENES AGF Recycling uit Barendrecht en ENGIE een vergunning aangevraagd voor een volledig plantaardige Groen Gas Installatie op Nieuw Reijerwaard. Het project heeft de naam Renegie Circulair gekregen, waarmee recht wordt gedaan aan het circulaire karakter. Op locatie worden groene reststoffen van de bedrijven op en rond Nieuw Reijerwaard omgezet in Groen Gas. Naast de Groen Gas Installatie zal RENES ook haar AGF-activiteiten vanuit Barendrecht naar Nieuw Reijerwaard verplaatsen.

Op 18 januari 2020 hebben Renes en ENGIE de plannen toegelicht aan geïnteresseerde bewoners en bestuurders. De plannen zijn tijdens deze bijeenkomst positief ontvangen.

Enkele omwonenden maakten zich zorgen over mogelijk sluipverkeer van vrachtwagens. Deze zorgen en wensen zijn meegenomen in de ontwikkeling van het project. Met transporteurs wordt afgesproken dat zij niet door de woonkernen gaan rijden. Ook maakten enkele omwonenden zich bezorgd over geurhinder. Om dit te voorkomen wordt er in het ontwerp extra aandacht besteed aan de luchtbehandeling. Het robuuste ontwerp van de installatie is gespecificeerd in de vergunningsaanvraag.

Naar verwachting wekt de Groen Gas Installatie 9 miljoen Nm3 gas per jaar op. Dit is ongeveer gelijk aan het gasverbruik van 7.000 huishoudens.

De installatie zorgt samen met de afname van vervoersbewegingen voor een besparing van 23.000 ton CO2 en verlaging van het fijnstofniveau in de directe omgeving.

Meer informatie vindt u in de projectbeschrijving. Bij voldoende belangstelling organiseren RENES AGF Recycling en ENGIE een excursie naar een vergelijkbare Groen Gas Installatie in Noord Holland. Voor aanmelding voor de excursie en aanvullende vragen kunt u terecht bij AGF Renes via agf@renes.nl.

Geef je mening