Nieuwsbericht
Deel dit bericht

Nieuwe voorzitter bestuur GRNR

Het Dagelijks Bestuur van de GRNR, met van links naar rechts Barbara Kathmann, wethouder gemeente Rotterdam, Henk van Os, wethouder gemeente Ridderkerk en sinds 1 januari 2020 voorzitter van het DB en Tanja de Jonge, wethouder gemeente Barendrecht.

Per 1 januari 2020 heeft Henk van Os de voorzittershamer van het bestuur van de GRNR overgenomen van Tanja de Jonge. Conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling rouleert het voorzitterschap bij toerbeurt voor de duur van één jaar. De voorzitter van de GRNR zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur (DB) en van het algemeen bestuur voor. In het bestuur van de GRNR zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Henk van Os is lid van het DB namens de gemeente Ridderkerk, Tanja de Jonge is lid van het DB namens de gemeente Barendrecht.

Geef je mening