Actueel overzicht werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden die momenteel in en rond Nieuw Reijerwaard plaatsvinden. Dit overzicht wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd. 

We proberen met dit overzicht zo volledig mogelijk te zijn, maar soms lukt dat niet omdat we niet de enige opdrachtgever zijn. 

 

WERKZAAMHEDEN

Bijgewerkt: 26 juni 2018

 

T/m eind 2018: Omleggen kabels en leidingen Verbindingsweg 

 

Bouwrijp maken en voorbelasting

Aannemer Kroeze infra B.V. is bezig met het bouwrijp maken van het perceel ter hoogte van Van Gelder (fase 7) en het voorbelasten van het gebied aan de Voorweg tussen Schnieder en Van Vugt (fase 5). Eén van de eerste werkzaamheden is het verrijden van zand van fase 7 ten noorden van de Verbindingsweg naar het voor te belasten gebied ten zuiden van de Voorweg.

 

Werkzaamheden groene zone

Aannemer KWS Infra is bezig met de werkzaamheden aan de groene zone aan zowel de noordzijde als de zuidzijde. Momenteel zijn er werkzaamheden aan het uitgraven van de singels. Dit werk is nagenoeg gereeed.

Medio juli 2018 zijn naar verwachting de werkzaamheden aan de tuinen, beschoeiingen en hoofdwatergang gereed. Daarna zullen er nog wel werkzaamheden plaatsvinden op en rond de grondwal.

Langs de Blaakwetering wordt de beschoeiing geplaatst en een onderhoudspad aangelegd.

 

Ophoging grondwal  

Zuidelijk deel: Regelmatig wordt het zuidelijk deel van de grondwal opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. Het zuidelijk deel is nagenoeg gereed.

Noordelijk deel: Ook voor dit gedeelte van de grondwal geldt nu dat deze verder wordt opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. 

_______


Meer informatie?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu) ontvangt u regelmatig informatie over de werkzaamheden via de mail. Ook worden werkzaamheden aangekondigd via borden langs de weg, via een aankondiging in de Blauwkai, in de Combinatie, via de publicatie van een vergunning door de gemeente of het waterschap, of in een brief die u thuis krijgt.