Actueel overzicht werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden die momenteel in en rond Nieuw Reijerwaard plaatsvinden. Dit overzicht wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd. 

We proberen met dit overzicht zo volledig mogelijk te zijn, maar soms lukt dat niet omdat we niet de enige opdrachtgever zijn. 

 

WERKZAAMHEDEN

Bijgewerkt: 9 oktober 2018

 

T/m eind 2018: Omleggen kabels en leidingen Verbindingsweg 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de Verbindingsweg volgende week tussen 16 en 19 oktober niet worden afgesloten voor het omleggen van de kabels en leidingen. Wanneer en hoe deze werkzaamheden precies worden uitgevoerd wordt momenteel bekeken.

 

Bouwrijp maken en voorbelasting

Aannemer Kroeze infra B.V. is bezig met het bouwrijp maken van het perceel ter hoogte van Van Gelder (fase 7) en het voorbelasten van het gebied aan de Voorweg tussen Schnieder en Van Vugt (fase 5). Eén van de eerste werkzaamheden is het verrijden van zand van fase 7 ten noorden van de Verbindingsweg naar het voor te belasten gebied ten zuiden van de Voorweg.

 

Ophoging grondwal  

Zuidelijk deel: Regelmatig wordt het zuidelijk deel van de grondwal opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. Het zuidelijk deel is nagenoeg gereed.

Noordelijk deel: Ook voor dit gedeelte van de grondwal geldt nu dat deze verder wordt opgehoogd met vrijgekomen grond bij werkzaamheden in het gebied. 

_______


Meer informatie?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu) ontvangt u regelmatig informatie over de werkzaamheden via de mail. Ook worden werkzaamheden aangekondigd via borden langs de weg, via een aankondiging in de Blauwkai, in de Combinatie, via de publicatie van een vergunning door de gemeente of het waterschap, of in een brief die u thuis krijgt.