Voorgenomen verkopen

Een uitspraak van de Hoge Raad eind vorig jaar heeft gevolgen voor de wijze van verkoop van onroerend goed door overheden. In verband met dit zogenaamde Didam-arrest zal de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard haar voorgenomen verkopen in het vervolg kenbaar maken via de website van de GRNR.


Dit geldt zowel voor een verkoop direct aan een gegadigde als voor verkoop aan de Gemeente Ridderkerk, waarbij direct in erfpacht wordt uitgegeven aan een gegadigde.


Selectie van een gegadigde gebeurt volgens het Gronduitgifteproces Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

 

Hieronder nemen we de voorgenomen verkopen op:

Voornemen verkoop Kavel F1 aan Sition BVd.d. 11 augustus 2022.

Klik op deze link voor meer informatie.

 

Voornemen verkoop Kavel F2 aan JPPW Development BVd.d. 28 juli 2022.

Klik op deze link voor meer informatie.

 

Voornemen verkoop Kavel H3 aan Rozenburglaan Vastgoed BV, d.d. 14 juli 2022.

Klik op deze link voor meer informatie.

 

Voornemen verkoop en erfpachtuitgifte Kavel B4 aan AFL Property B.V., d.d. 21 juni 2022.

Klik op deze link voor meer informatie.

 

Voornemen verkoop percelen grond met kadastrale aanduidingen gemeente Ridderkerk, sectie D, nrs. 4528 (ged.) en 4620 (ged.), nabij Krommeweg, Basilicumweg en Verbindingsweg te Ridderkerk, aan MobilityHUB Dutch Fresh Port B.V. (hierna: ‘MobilityHUB DFP’), ten behoeve van onder meer een tankstation en een truckparking d.d. 2 mei 2022.

Klik op deze link voor meer informatie.