Voorgenomen verkopen

Een uitspraak van de Hoge Raad eind vorig jaar heeft gevolgen voor de wijze van verkoop van onroerend goed door overheden. In verband met dit zogenaamde Didam-arrest zal de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard haar voorgenomen verkopen in het vervolg kenbaar maken via de website van de GRNR.


Hieronder nemen we de voorgenomen verkopen op:

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (hierna: ‘de GRNR’) is voornemens over te gaan tot de verkoop van de percelen grond met kadastrale aanduidingen gemeente Ridderkerk, sectie D, nrs. 4528 (ged.) en 4620 (ged.), nabij Krommeweg, Basilicumweg en Verbindingsweg te Ridderkerk, aan MobilityHUB Dutch Fresh Port B.V. (hierna: ‘MobilityHUB DFP’), ten behoeve van onder meer een tankstation en een truckparking. Klik op deze link voor meer informatie.