Reconstructie IJsselmondse Knoop van start

Vrij baan voor fietsers, meer veiligheid en betere bereikbaarheid

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is nodig om de groeiende bedrijvigheid op Dutch Fresh Port en Cornelisland in goede banen te leiden. Om een vlotte bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen, gaan we investeren in de doorstroming van het verkeer op de IJsselmondse Knoop.

 

Fietsers kunnen straks gebruikmaken van een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer. De reconstructie zorgt dus ook voor extra veiligheid. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook komen er fietstunnels. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. 

 

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden duren naar schatting anderhalf jaar. De werkzaamheden zijn opgedeeld in fasen, lees hier meer over de planning en de mogelijke hinder.

Snel naar de planning van de werkzaamheden? Klik hier voor het overzicht van de werkzaamheden in fases

 

Kijk mee naar een filmpje van de uiteindelijke inrichting van de IJsselmondse Knoop.

 

Bewonersbrief werkzaamheden 28 november t/m 12 december 2022

Vanaf maandag 28 november tot en met maandag 12 december staan enkele wegafsluitingen op de planning rondom de IJsselmondse Knoop. Om de omwonenden in het gebied hiervan op de hoogte te stellen, hebben wij hen een brief gestuurd met meer informatie over deze werkzaamheden. Deze bewonersbrief kunt u hier teruglezen.

 

Timelapse

De reconstructie is inmiddels een jaar aan de gang. Met een timelapse brengen we in één minuut in beeld wat tot nu toe is bereikt: klik hier voor de timelapse.

 

Eerst verleggen kabels en leidingen

De voorbereidende werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop zijn in mei 2021 gestart met het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Vervolgens zijn we gestart met de reconstructie. Deze is begonnen bij de Verbindingsweg ter hoogte van de toegangsweg naar Van der Valk en Van Gelder groente en fruit en gaat daarna, tegen de klok in, verder via de IJsselmondse Randweg, afrit A15 en Verenambachtseweg.

 

Dubbele kruisingen

De IJsselmondse Knoop ondergaat een metamorfose. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook komen er fietstunnels. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. Na de reconstructie is er op de IJsselmondse Knoop voor fietsers een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer, meer veiligheid voor alle weggebruikers en een betere bereikbaarheid van en snellere doorgang naar de bedrijventerreinen en de snelweg.

 

Flinke verkeerstoename

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is om een aantal redenen noodzakelijk. Bij de besluitvorming over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is ingeschat dat deze ontwikkeling, samen met de ontwikkeling op Dutch Fresh Port en Cornelisland, een flinke verkeerstoename van en naar het gebied zou betekenen. De bedrijvigheid groeit, waardoor meer groente en fruit de weg op gaat. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds meer medewerkers van huis naar hun werk op het bedrijventerrein (en andersom) reizen. Ook leveren steeds meer leveranciers hun producten af.

 

Verbindingsweg

In 2019 is de Verbindingsweg op de toename van verkeer voorbereid met het verbreden en vernieuwen van deze weg. Nu is de IJsselmondse Knoop aan de beurt. De afspraak is dat deze reconstructie klaar moet zijn op het moment dat 40% van het uitgeefbare deel van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in gebruik is genomen.

 

Omleiding voor fietsers, bedrijven blijven bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden  houdt de GRNR rekening met alle weggebruikers, omwonenden en bedrijven. Alle bedrijven op Dutch Fresh Port en Cornelisland blijven bereikbaar. Er is voorzien in een omleiding voor fietsers vanaf maart/april 2022.

 

Informatie over werkzaamheden op website en in nieuwsbrief 

Informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de GRNR (www.nieuwreijerwaard.eu). Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de GRNR door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu met als onderwerp ‘Nieuwsbrief ontvangen’ (of aanmelden via de website).

Of volg de GRNR via twitter (@GRNReijerwaard). 

 

Informatiemarkt 16 september 2021

Op donderdag 16 september 2021 hield de GRNR een informatiemarkt over de werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop. 

Foto: directievoerder Ronald Weber geeft uitleg over de aanpak van de reconstructie IJsselmondse Knoop

 

Hieronder een artist impression van de toekomstige IJsselmondse Knoop:

 

Lees hier meer over de Fases

 

 

 

Q&A – reconstructie IJsselmondse Knoop

 

Heeft u vragen over de reconstructie van de IJsselmondse Knoop? In onderstaand overzicht beantwoorden de meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met omgevingsmanager Quin Mooijman via 085-792 3271 of mooijman@nieuwreijerwaard.eu.

 

1.      Wat is het doel van de reconstructie van de IJsselmondse Knoop?

De reconstructie is nodig om de groeiende bedrijvigheid op Dutch Fresh Port en Cornelisland in goede banen te leiden. Om een vlotte bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen, gaan we investeren in de doorstroming van het verkeer op de IJsselmondse Knoop. De reconstructie zorgt ook voor extra veiligheid. Fietsers kunnen straks gebruikmaken van een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer door de aanleg van twee fietstunnels. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers.

 

2.      Hoelang gaat de reconstructie duren?

Voor de totale reconstructie hebben we ongeveer anderhalf jaar uitgetrokken. De herinrichting van het gedeelte voor het gemotoriseerd verkeer moet december 2022 klaar zijn. Daarna volgen nog werkzaamheden voor de aanleg en afbouw van de fietstunnel. Die ronden we mei 2023 af. Dat is ook het einde van de totale reconstructie.

 

3.      Hoe ziet de reconstructie er uit?

De IJsselmondse Knoop ondergaat een metamorfose. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook komen er fietsonderdoorgangen, één onder Verbindingsweg en één onder de Verenambachtseweg. In de huidige situatie sluit de Verbindingsweg aan op de Verenambachtseweg. In de nieuwe situatie sluit de Verbindingsweg direct aan op de grote kruising en wordt de Verenambachtseweg aangesloten op de Verbindingsweg. Die aanpassing zorgt voor meer doorstroming van het toenemende verkeer richting Nieuw Reijerwaard.

Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. Na de reconstructie is er op de IJsselmondse Knoop voor fietsers een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer, meer veiligheid voor alle weggebruikers en een betere bereikbaarheid van en snellere doorgang naar de bedrijventerreinen en de snelweg.

 

De werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop zijn opgedeeld in vijf fasen. Deze hebben we hier voor u op een rij gezet.

 

4.      Wie is verantwoordelijk voor de reconstructie en wie voert het werk uit?

Aannemer KWS voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

 

5.      Is er sprake van omleidingen voor gemotoriseerd verkeer?

Ja, omleidingen zijn soms noodzakelijk. Aannemer KWS probeert dit echter zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het verleggen va van rijbanen in de nacht. Gemotoriseerd verkeer heeft hier dan zo min mogelijk last van. Ook zorgen we voor omleidingsroutes met bijbehorende borden.

 

6.      Is er sprake van omleidingen voor fietsers?

Ja. Tijdens de reconstructie is voorzien in een omleiding voor fietsers. Deze gaat eind maart/begin april in en zal blijven tot het einde van de reconstructie, dus tot en met mei 2023. De fietsoversteek over de Verbindingsweg wordt verplaatst van de Rijksstraatweg naar het tijdelijke fietspad ter hoogte van de Krommeweg. Vanaf eind maart tot begin mei kunnen fietsers geen gebruik meer maken van het fietspad tussen de Veilingweg en Verenambachtseweg (naast The Greenery). De duiker onder het fietspad wordt dan vervangen

 

7.      Hoe zit het met de overlast?

Nacht- en weekendafsluitingen, geluidshinder, stofoverlast en omleidingen zijn ook bij de reconstructie van de IJsselmondse Knoop aan de orde. Aannemer KWS doet er alles aan om de overlast te beperken . Aannemer KWS oog voor veiligheid voor het verkeer, bereikbaarheid van de ondernemers en leefbaarheid voor de omwonenden. Uiteraard voert aannemer KWS de werkzaamheden uit binnen de normen van het Bouwbesluit 2012. Zo werken de wegwerkers zoveel mogelijk overdag aan de reconstructie. Bij de voorbelasting van grond kan het zand enige stofoverlast veroorzaken. , maar aannemer KWS probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen door het gebruik van papiercellulose. Dit is een organisch restproduct dat – zelfs bij forse regenval – zorgt voor een maandenlange bescherming tegen bodemerosie, windschade en ongewenste verspreiding (en dus stof).

 

Komen er werkzaamheden aan waarbij omwonenden hinder kunnen ervaren, dan informeert de GRNR hier tijdig over via de nieuwsbrief en social media. U kunt hier ook de hinderplanning inzien.

 

8.      Hoe zit het met de veiligheid van de verkeersdeelnemers?

Om het fiets- en gemotoriseerd verkeer zo veilig mogelijk door de reconstructiefase heen te loodsen, zet aannemer KWS in ieder geval vier maatregelen in. Het gaat om het plaatsen van borden die de omleidingen aanduiden, het geheel omleiden van fietsers, het gebruikmaken van tijdelijke openbare verlichting en afsluiten van het bouwterrein via bouwhekken (bij de te maken fietstunnel).

 

9.      Met wie kan ik contact opnemen als ik overlast ervaar?

Omgevingsmanager Quin Mooijman, Mooijman@nieuwreijerwaard.eu of 0857923271.

 

10.   Met wie kan ik contact opnemen voor andere vragen over de reconstructie?

Voor informatie over de werkzaamheden en de plannen kunnen belangstellenden telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Quin Mooijman via 085 792 3271 en via mooijman@nieuwreijerwaard.eu. Voor technische vragen is Rico Sanders, hoofduitvoerder van aannemer KWS, de contactpersoon. Hij is bereikbaar via rsanders@kws.nl. Quin en Rico reageren zo snel als mogelijk op vragen.

 

 

Wilt u uw vragen liever persoonlijk stellen? Ook dat kan. Elke woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur kunt u binnenlopen met vragen of opmerkingen over de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. U kunt daarvoor terecht in de keet van GRNR aan de Voorweg 25 in Ridderkerk. Uw komst vooraf aankondigen kan via info@nieuwreijerwaard.eu.