Kaart van het gebied

Rood omcirkeld ziet u het plangebied van Nieuw Reijerwaard.