Gemeenschappelijke Regeling

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. De ontwikkeling Nieuw Reijerwaard is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

 

Wat is een gemeenschappelijke regeling?

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. Een openbaar lichaam bestaat uit een voorzitter, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een eigen ambtelijk apparaat. Het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden of collegeleden van de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt vervolgens gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast beschikt een openbaar lichaam over een eigen ambtelijk apparaat dat veelal wordt aangestuurd door een eigen directeur.

 

Wat wordt er in een gemeenschappelijke regeling geregeld?

In een gemeenschappelijke regeling wordt in ieder geval vermeld welke belangen er behartigd worden, welke bevoegdheden er door de aangesloten gemeenten overgedragen worden en wordt de samenstelling van de besturen geregeld. Voorts wordt er in een gemeenschappelijke regeling vermeld hoe omgegaan wordt met een verzoek van een raadslid om inlichtingen. Tevens wordt dan ingegaan op de wijze hoe de inlichtingen verstrekt worden. Verder gaat de regeling in op de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, wanneer de begroting en de rekening opgesteld worden en hoe de regeling gewijzigd of opgeheven kan worden.

 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is via deze site in te zien.

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is namens de deelnemende partijen het aanspreekpunt over alles wat betrekking heeft op de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard.

 

Algemeen en dagelijks bestuur

Het Algemeen bestuur van de GRNR wordt gevormd door:

 

Tanja de Jonge (Voorzitter AB en DB)

 

Henk van Os (Vice-voorzitter AB en DB)

 

Roos Vermeij (lid AB en DB)

Marco Oosterwijk

Marco Oosterwijk (lid AB)

Arnoud Proos (lid AB)

Judith Bokhove (lid AB)

Dick Heijboer (lid AB)

Arno Schippers (lid AB)

Jeroen van Neuren (lid AB)

Edward Piena (lid AB)

 

 

Openbaarheid van vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, vergelijkbaar met vergaderingen van de gemeenteraad. Op de website kunt u de actuele kalender raadplegen voor de datum, agenda en bijhorende stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur. U kunt ook de vergaderingen live volgen via internet en later nog eens terugluisteren.