Duurzame energie op Nieuw Reijerwaard

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard  (GRNR) voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het gebied en houdt hier bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard rekening mee. Bij alle keuzes die we maken in de gebiedsontwikkeling letten we op drie aspecten die bijdragen aan een toekomstbestendig bedrijventerrein, namelijk de energievoorziening zonder het milieu teveel te belasten, slimme oplossingen voor de inzet van mobiliteit en circulariteit.

 

ENERGIE

Wind -> energie, groente- en fruitafval -> groen gas 

De GRNR wil dat de bedrijven op Nieuw Reijerwaard schone energie gebruiken, samen met energiebedrijf ENGIE zoeken we naar manieren om een stabiele energievoorziening in het gebied te hebben, zonder dat we daarmee het milieu extra belasten. 

Op Nieuw Reijerwaard komen drie windmolens en een groen gas biovergistingsinstallatie. Die laatste maakt groen gas van het groente- en fruitafval van de nabij gelegen bedrijven. Daarmee kunnen circa 17.000 huishoudens jaarlijks voorzien worden van duurzaam opgewekt gas. 

 

CIRCULARITEIT

Water en asfalt worden opnieuw gebruikt

Bij de reconstructie van de Verbindingsweg in 2019 heeft aannemer BAM Infra Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) gebruikt. De productie en verwerking van LEAB kost minder energie en stoot minder CO2 uit. LEAB bestaat uit gerecycled asfalt, het asfalt dat we hebben gebruikt bij de reconstructie van de Verbindingsweg bestaat voor meer dan de helft uit het ‘oude’ asfalt van de Verbindingsweg zelf!

Onder de bedrijfslanen in het gebied ligt een rioolstelsel, dat afvalwater, hemelwater en proceswater gescheiden afvoert. Dit legt minder druk op de waterzuivering. 

En bij het inplanten van het terrein bieden we een natuurlijk gezicht met diervriendelijke beplanting. Zo zorgen we voor een prettig leefomgeving voor mens en dier. 

 

MOBILITEIT

Samen met de ondernemers en andere partners in de regio onderzoeken we hoe we verkeer in en om het gebied zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen, zodat er zo weinig mogelijk verkeer nodig is voor het vervoer van de producten die vanaf Nieuw Reijerwaard geimporteerd en geexporteerd worden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar zo energiezuinig mogelijke vervoersmiddelen, slimme onderlinge samenwerking bij het vervoeren van producten en de manier waarop we verplaatsen van vrachten zodanig op elkaar kunnen afstemmen dat er zo min mogelijk lege vrachtwagens rondrijden. 

 

Meer informatie?

Meer weten over de duurzame ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via deze website of een mail naar info@nieuwreijerwaard.eu. 

 

Heeft  u vragen? 

Heeft u vragen over de duurzame energielevering op Nieuw Reijerwaard of wilt u hiervan ook profiteren? Neem dan contact op met ENGIE: nieuwreijerwaard.nl@ENGIE.com 

Heeft u andere vragen over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard, stel ze aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard per e-mail: info@nieuwreijerwaard.eu.