Ondertussen in het gebied (10 september 2013)

10-9-2013

In augustus 2013 zijn de gronden van het cluster tuinders opgeleverd aan de GRNR. De percelen die overgedragen zijn aan de GRNR zijn allemaal ingezaaid, zodat het gebied er de komende periode netjes uit blijft zien en er geen overlast door onkruid ontstaat. Op de percelen die zijn vrijgemaakt van kassen worden aanvullende onderzoeken zoals grondboringen verricht om de draagkracht van de grond te bepalen, gericht op de toekomstige aanleg van infrastructuur.