Ondertussen in het gebied

13-8-2013

Worden proefsleuven gegraven om de exacte ligging van de gasleiding te bepalen.