Beroepsmogelijkheid inpassingsplan t/m 15 augustus 2013

13-8-2013

Nu het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard op 26 juni 2013 door Provinciale Staten zijn vastgesteld, ligt het besluit ter inzage in de periode van 5 juli tot en met 15 augustus 2013. Gedurende deze periode is het mogelijk een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Bijgevoegd de publicatie van de provincie over de inhoud van het besluit en de beroepsprocedure bij de Raad van State. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 15 augustus 2013 te raadplegen op de website van de provincie en op de website ruimtelijkeplannen.