Aangepaste planning op de site

28-6-2013

In het najaar van 2013 start de GRNR met de voorbereidingen voor het aanpassen van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de percelen. Hier kunt u de meest recente planning van deze werkzaamheden vinden (versie juni 2013). De planning wijzigt regelmatig. Periodiek wordt een nieuwe, aangepaste planning op de site geplaatst. Voor aanvang van de werkzaamheden worden direct betrokkenen tijdig door de GRNR of de gemeenten Barendrecht of Ridderkerk geïnformeerd. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.