Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld

28-6-2013

Conform het gewijzigde voorstel van GS heeft Provinciale Staten in grote meerderheid op 26 juni 2013 het inpassingsplan en exploitatieplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de aanleg en exploitatie mogelijk van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. De vergadering is via de website van de provincie terug te zien.
Publicatie
Volgende week donderdag (4 juli 2013) wordt het vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd. De provincie plaatst een advertentie in onder andere De Schakel en De Combinatie. Ook op onze site kunt u dan de advertentie vinden. Tegen het inpassingsplan staat beroep open bij de Raad van State. In de advertentie vindt u daarover meer informatie.
Aangenomen motie
Op de site van de provincie kunt u de amendementen en moties die door diverse Statenleden zijn opgesteld terugvinden.

Het gaat om de moties 454 (in vergadering teruggetrokken), 456 (aangehouden) en 455 (aangenomen).

De aangenomen motie 455 Kip is hier te vinden.

Het gaat om de amendementen 423, 424, 425 en 426. Geen van de amendementen is aangenomen.