Behandeling inpassingsplan op 26 juni a.s. in Provinciale Staten

12-6-2013

De behandeling van het inpassingsplan in Provinciale Staten staat geagendeerd voor de vergadering op 26 juni. Hier kunt u de stukken van deze vergadering vinden.