Concept-besluitenlijst Statencommissie 5 juni 2013

7-6-2013

De provincie heeft de concept-besluitenlijst van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 5 juni jl. gepubliceerd. Hierin zijn de afspraken en toezeggingen van gedeputeerde Veldhuijzen tijdens de commissievergadering over het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard opgenomen.