Behandeling inpassingsplan Statencommissie terug te zien op internet

6-6-2013

Woensdag 5 juni jl. is het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland.
De behandeling van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard in de Statencommissie is terug te kijken via de website van de Provincie Zuid-Holland.

De behandeling van het inpassingsplan in Provinciale Staten staat geagendeerd voor de vergadering op 26 juni.