Hoorzitting Provinciale Staten over Nieuw Reijerwaard

30-5-2013

Hoorzitting Statencommissie Ruimte en Leefomgeving 22 mei 2013 in Van der Valk hotel Ridderkerk

Op 22 mei jl. hield Provinciale Staten een openbare hoorzitting over Nieuw Reijerwaard in Hotel Van der Valk in Ridderkerk. Iedereen die een zienswijze op het ontwerpinpassingsplan had ingediend, kon zijn of haar ingediende zienswijze mondeling toelichten. De statenleden hebben naar aanleiding van het inpassingsplan en de hoorzitting van afgelopen week vragen ingediend bij gedeputeerde Veldhuijzen. Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 5 juni wordt het inpassingsplan besproken. Met de hoorzitting is het inspreekrecht tijdens deze commissievergadering voor dit onderwerp komen te vervallen. Hier vindt u een overzicht van de stukken voor deze vergadering. U kunt de commissievergadering op 5 juni live volgen via internet.

Er was ook media-aandacht voor de hoorzitting. Naast de lokale media De Combinatie, De Schakel en Dichtbij.nl besteedden RTVRijnmond en Hart van Nederland een item aan Nieuw Reijerwaard.