Voortgang werkzaamheden cluster tuinders

15-5-2013

In de komende periode worden sloten gebaggerd in het gedeelte tussen de Verbindingsweg, Rijksstraatweg, Blaakwetering en Schneider/ Boer&denHoed. Na afronding van de baggerwerkzaamheden zijn de werkzaamheden van het cluster tuinders afgerond. De feitelijke levering vindt voor de eerste gronden binnen het cluster plaats in augustus 2013.