Informatievoorziening bewoners

19-4-2013

Tijdens de AB-vergadering op 8 april jl. is door een bewoonster van de Rijksstraatweg gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Zij gaf aan dat het voor bewoners onduidelijk is hoe het er in de toekomst uit gaat zien in het gedeelte van de Rijksstraatweg wat grenst aan het plangebied van Nieuw Reijerwaard. Vanuit het Algemeen Bestuur van de GR is hiervoor begrip getoond. Het ontwikkelingsproces van Nieuw Reijerwaard is complex en gaat gepaard met onduidelijkheid. Communicatie met betrokkenen is voor de GRNR om die reden een aandachtspunt.

Op de website van de GRNR staat de meest actuele stand van zaken over de ontwikkelingen vermeld, met doorverwijzing naar de site van de provincie Zuid-Holland waar het gaat om de procedure van het inpassingsplan. Wanneer er onduidelijkheden zijn kan altijd contact worden opgenomen met Christine van Grunsven, directeur van de GRNR via 0180 – 200030 of door een bericht te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu.