Zichtbare werkzaamheden in het gebied

19-4-2013

De komende weken worden in opdracht van de Ontwikkelmaatschap Ridderster (OMR) de werkzaamheden in het gedeelte tussen Verbindingsweg, Rijksstraatweg, Blaakwetering en Schneider/Boer & den Hoedt) afgerond. Er vindt nog een enkele asbestsanering en bodemsanering plaats voor de laatste opstallen worden gesloopt. Daarna concentreert het werk zich op het gedeelte ten westen van Schneider. In augustus 2013 worden deze gronden opgeleverd aan de GRNR.

Vanaf het derde kwartaal 2013 start de GRNR met de voorbereidingen voor het aanpassen van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de percelen. Hier kunt u de planning van deze werkzaamheden vinden.

Verzoek van de politie: doe aangifte

De politie heeft gevraagd om iedereen te verzoeken aangifte te doen als er iets gebeurt of bij diefstal etc. U kunt met de politie contact opnemen via 0900 – 8844 en een afspraak maken om aangifte te doen.