AB stelt Jaarrekening 2012 vast

19-4-2013

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 8 april jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2012 vastgesteld.

Begroting 2014 en meerjarenperspectief 2015-2017 naar raden verzonden

De begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015-2017 is naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De raden hebben tot eind mei gelegenheid om zienswijzen over de begroting in te dienen bij het AB van de GRNR. De begroting wordt 17 juni 2013 in het AB besproken en vastgesteld.