Provincie verzendt uitnodiging hoorzitting

19-4-2013

Deze week verzendt de provincie de uitnodiging voor de hoorzitting over het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard aan iedereen die een zienswijze hierop heeft ingediend. Provinciale Staten is voornemens het Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vast te stellen in de Statenvergadering van woensdag 26 juni 2013. Voorafgaand hieraan wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend in de gelegenheid gesteld deze mondeling toe te lichten in een hoorzitting met leden van Provinciale Staten. Wie hiervan gebruik wil maken moet zich uiterlijk 6 mei 2013 bij de provincie aanmelden. De hoorzitting vindt plaats op 22 mei 2013.