GS stellen inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vast

17-4-2013

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 16 april 2013 het inpassingsplan en het exploitatieplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht in concept vastgesteld. Provinciale Staten moeten beide plannen nog goedkeuren. De provincie Zuid-Holland heeft hierover een persbericht verstuurd. De tekst van het persbericht kunt u hier lezen.

Het concept van de Nota van beantwoording en wijziging en andere stukken kunt u binnenkort digitaal raadplegen via de website http://ruimtelijkeplannen-ps.zuid-holland.nl/. Zienswijzen van privépersonen zijn in de nota om privacy redenen geanonimiseerd.