Jaarrekening 2012, Begroting 2014, MJB 2015 - 2017

3-4-2013

De accountant heeft de jaarrekening van de GRNR over 2012 goedgekeurd. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GRNR biedt de jaarrekening 2012 ter vaststelling aan aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR tijdens de vergadering op 8 april 2013. De concept-begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 – 2017 zijn door het DB goedgekeurd, deze worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Het DB heeft besloten om 2 keer per jaar een risicoanalyse te maken op een aantal punten zoals planning en prijs.