Tot en met mei 2023: werkzaamheden Voorweg

18-11-2022

De asfaltverharding van de Voorweg, tussen de Laurierweg en de Peterselieweg is inmiddels grotendeels verwijderd. Deze werkzaamheden vonden plaats ter voorbereiding van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Tot en met het einde van het jaar wordt hier namelijk het nieuwe midden-spanningsnet aangelegd en vinden er werkzaamheden plaats aan de gas- en waterleidingen.

Begin 2023 volgen de werkzaamheden van de datapartijen (KPN, Ziggo en Verizon), zij gaan ook nieuwe kabels aanleggen en de oude netten verwijderen. De werkzaamheden vinden deels plaats langs het fietspad tussen de Laurierweg en de Peterselieweg. Waar nodig worden fietsers en voetgangers via rijplaten en loopschotten om de werkzaamheden heen geleid. Zodra de werkzaamheden aan de kabels en leidingen gereed zijn, beginnen we met de reconstructie aan de Voorweg zelf. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio 2023 afgerond. 

Vanwege de werkzaamheden is de bushalte aan de Peterselieweg komen te vervallen. Buslijn 187 stopt bij de tijdelijke haltes aan de Laurierweg. Zodra de Voorweg gereed is zal de buslijn stoppen bij de nieuwe bushaltes aan de Voorweg ter hoogte van de kruising met de Peterselieweg.