Eerste openbare vergadering Algemeen Bestuur GRNR op 23 januari 2012

16-1-2012

Op maandag 23 januari om 20:00 uur is de eerste openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Programma:
20:00 uur Start eerste openbare vergadering Algemeen Bestuur GRNR. Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Aanwijzen Dagelijks Bestuur GRNR
  4. Aanwijzen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
  5. Benoeming directeur GRNR
  6. Rondvraag
  7. Vaststellen Reglement van Orde van het AB GRNR
  8. Sluiting.

20:30 uur Receptie met toespraak door:

Toespraak dhr. Ewald van Vliet, portefeuille Nieuw Reijerwaard Stadsregio Rotterdam

Toespraak dhr. Govert Veldhuizen, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Toespraak gekozen voorzitter GRNR

21:30 uur Einde formele programma

Vergadering openbaar
De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GRNR zijn openbaar, vergelijkbaar met de vergaderingen van de gemeenteraad.
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) bestaat uit: Cees Versendaal, Bas Nootenboom, Jan Jippes en Nico Bults van de gemeente Barendrecht (plaatsvervangers zijn Stepanie ter Borg en Martijn van Meppelen Scheppink); Sjon Sout, Meindert Vroegindeweij, Volbregt Smit en Wim Onderdelinden van de gemeente Ridderkerk (plaatsvervangers zijn Arie den Ouden en Petra van Nes – de Man); Hamit Karakus en Jeanette Baljeu van de gemeente Rotterdam.

Gemeenschappelijke regeling
Op 1 januari 2012 is de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) officieel in werking gertredeb. De GRNR is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. De opdracht voor deze gemeenschappelijke regeling is om een 90 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.
Het bestuur van de GRNR bestaat uit een voorzitter, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden en collegeleden van de aangesloten gemeenten. Zij zijn door de eigen gemeenteraden gekozen om plaats te nemen in het algemeen bestuur van de GRNR. Het dagelijks bestuur wordt op 23 januari gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast beschikt de GRNR over een eigen ambtelijk apparaat dat wordt aangestuurd door een directeur. Deze wordt tijdens de vergadering op 23 januari benoemd.