Tot 29 september: Werkzaamheden kruising Laurierweg – Voorweg

12-9-2022

 

Vanaf maandag 12 september wordt aan de kruising Laurierweg – Voorweg gewerkt. Weggebruikers ervaren de kruising als te ruim en onoverzichtelijk, wat leidde tot onduidelijke verkeerssituaties. Daarom is ervoor gekozen de kruising aan te passen. De kruising wordt overzichtelijker gemaakt door het aanbrengen van rammelstroken. Door deze stroken lijkt de kruising smaller, terwijl er voor vrachtwagens voldoende ruimte overblijft om de bochten te nemen. Hiernaast worden er fiets- en voetgangersoversteken aangebracht in alle richtingen voor een betere verkeersveiligheid.

De werkzaamheden vinden grotendeels naast de kruising plaats. Hierdoor blijft verkeer in alle richtingen mogelijk. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.