Definitief toetsingsadvies MER gepubliceerd

21-3-2013

Op 20 maart 2013 heeft de Commissie m.e.r. het definitieve toetstingsadvies MER Nieuw Reijerwaard gepubliceerd. U kunt het toetsingsadvies hier op de site van de Commissie m.e.r. vinden.