Gedeputeerde Veldhuijzen informeert gemeenteraden

20-3-2013

Gedeputeerde Veldhuijzen van de Provincie Zuid-Holland heeft op 6 maart de gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk via een brief geïnformeerd over de voortgang van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard. De gedeputeerde geeft aan dat meer tijd nodig is geweest om te komen tot een optimale ontsluiting van het bedrijventerrein rond de IJsselmondse Knoop. Wel wordt aangestuurd op een spoedige besluitvorming. De behandeling van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard in Provinciale Staten staat nu gepland op 26 juni.

Op advies van de Commissie m.e.r. heeft gedeputeerde Veldhuijzen besloten het opgestelde milieueffectrapport aan te vullen met een onderzoek naar locatiekeuze. Deze aanvulling op het milieueffectrapport is bij de Commisie m.e.r. voor advies ingediend en de Commissie heeft haar advies op 20 maart jl. op haar site gepubliceerd: http://www.commissiemer.nl/

De gedeputeerde schrijft verder dat de derde ontsluiting niet in het inpassingsplan wordt opgenomen. Wel is er een reservering opgenomen. Wanneer in de toekomst blijkt dat de derde ontsluiting nodig is voor het goed functioneren van het bedrijventerrein, zal de gedeputeerde dit als provinciaal belang zien, met het oog op de beoordeling van bestemmingsplannen op het mogelijke tracé ervan.