Komend weekend (vrijdag 27 mei) afsluiting IJsselmondse Knoop

25-5-2022

Deze maand zijn er veel werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop met grote impact op het wegverkeer. We hebben nog een paar weken te maken met de afsluiting van de kruising Verbindingsweg/Verenambachtseweg. En er staan nog twee volledige afsluitingen van de IJsselmondse Knoop gepland.

Komend weekend, van vrijdag 27 mei 21.00 uur tot en met maandag 30 mei 05.00 uur, is de IJsselmondse Knoop volledig afgesloten. Op het kruispunt van de IJsselmondse Knoop wordt asfalt verwijderd en vervangen. De omleiding is aangegeven met omleidingsborden. De kruising Verbindingsweg/Verenambachtseweg is bereikbaar en open.

Nachtelijke afsluitingen rijstroken
De week daarna, vanaf maandag 30 mei tot en met maandag 6 juni, is de IJsselmondse Knoop weer toegankelijk, maar worden er wel ’s nachts rijstroken afgesloten. Dan worden de detectielussen voor het regelen van de verkeerslichten in het asfalt aangebracht. Dat kan gepaard gaan met enige geluidsoverlast voor omwonenden.

Verkeerslichten
In het weekend daarna is van zaterdag 4 juni 19.00 uur tot en met zondag 5 juni 12.00 uur de IJsselmondse Knoop weer volledig afgesloten. Dan worden de definitieve verkeerslichten geplaatst. Omleidingsborden geven de omleiding aan. De kruising Verbindingsweg/Verenambachtseweg is bereikbaar en open.

Damwanden
In de week van maandag 6 juni tot en met maandag 13 juni worden er damwanden ingetrild. De planning van het heien van de funderingspalen en trillen van de damwanden (van maandag 23 mei tot en met maandag 6 juni, aan de kant van de Rijksstraatweg richting de Verenambachtseweg) is aangepast, zodat dit korter geluidshinder veroorzaakt.

Volledig bereikbaar
Vanaf dinsdag 7 juni is de Verenambachtseweg weer volledig bereikbaar voor het gemotoriseerde verkeer. Het fietspad over de Verenambachtseweg blijft afgesloten. Dit duurt nog ongeveer een jaar. Fietsers worden omgeleid via de Voorweg (op Nieuw Reijerwaard) en de Donk en Zuideinde (op bedrijventerrein Dierenstein). Omleidingsborden geven de omleiding aan.

Bekijk alle werkzaamheden